Oferim el servei de cimentacions per a qualsevol superfície i utilitat.
Les cimentacions o fonaments són els encarregats de suportar la càrrega de tota aquella edificació que estiguin assentant, i es per això, que cal que sigui un procés cuidadós i ben fet, i amb els anys d'experiència en el sector de la construcció i obres que tenim, podem garantir el millor resultat en qualsevol condició i projecte.
Realitzem projectes de cimentació i fonamentació en diferents superfícies i característiques, ja sigui en una casa en construcció com en una nau industrial de gran superfície.