Mantenir els camins rurals en bon estat es una tasca important per garantir que els sectors més petits com la ramaderia i l'agricultura puguin desenvolupar les seves activitats sense problemes.
Es per això, que disposem de la maquinària adequada per arranjament de camins de tota mena. Ens encarreguem de la millora de paviments i calçades, ja sigui renovant la grava o terra o bé preservant-ne l'estat actual.
També som especialistes en deixar els laterals dels camins ben nets de manera que maquinària agrícola pugui treballar sense ca problema, o inclús prevenir l'estesa en cas d'incendi.
També preservem l'estat de camins de passeig o lleure sense malmentre la resta de l'entorn i natura.